Vítejte na stránkách poradny D-KONTAKT


Poradna D-KONTAKT svojí činností zprostředkovává primární prevenci HIV/AIDS, v problematice mezilidských vztahů a zneužívání návykových látek.

Hlavní činností poradny je příprava a realizace projektů primární prevence pro školy (viz služby školám).

Věnuje se také klasické poradenské činnosti (viz služby klientům), a to jak formou osobní, telefonní a také prostřednictvím internetu - služba webporadna.
MailForm.cz